XÂY DỰNG ĐẠI SỨ QUÁN THÁI LAN – 26 PHAN BỘI CHÂU-QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

ĐỊA CHỈ: 26 PHAN BỘI CHÂU-QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI

3. HĐ Viễn Đông – Đại sứ quán thái lan

1/ HÌNH ẢNH TRƯỚC THI CÔNG:

27507fadd8be23e07aaf (1) 27507fadd8be23e07aaf

 

2/ HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

d08928018f12744c2d03 368a4415e30618584117

3/ HÌNH ẢNH ĐANG THI CÔNG

faf38ab72ca4d7fa8eb5 6050f4e553f6a8a8f1e7 38fc864d215eda00834f 74a711edb7fe4ca015ef

4/ HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN

0184cbcc6ddf9681cfce d6f21888be9b45c51c8a 1a9d87332020db7e8231 3a357d5adb4920177958 7ffbd04077538c0dd542

CC2-T15-1

Tin Liên Quan