Phá dỡ tòa nhà 8 tầng tại phố Tôn Thất Tùng

20170121_134021 z827837527200_fe663ada43b0876eb0f2a3ef4a7fe708 z827837527481_4678f754830b9c74c358e757e25674ef z827837531576_563fb68760585255dba29bc0ceb2ccbb z827837533259_5b3f7741094cb0beb2c01b2a57c005ff z828073872158_5d474ea3c2caa7a00cc3d4511c903502 z828073874530_4bc47baaf5c47f7b6e91a0ad106f8f01 z828073876976_e3bcedb4fc398f8e2220232e5b0b315d z828073877767_9fe592d93164bf069963ab4b74833570 z828073879211_580e12578907b1d3a52379fa37f9d01e z828073879741_0d172f8b71ecfa34a3f4b4936b9c7827 z828073881347_ed3ea1ab95036db3a2b4ff028f94cb9f z828073881956_87d026d24b6a679a66000dc4ff2c354c z828073884245_c07171d29da9a25f01883cef90f631a8 z828073886043_885693cc2dbf0c1b41b590e9c29ec3ba

Hình ảnh đang thi công phá dỡ tại phố tôn thất tùng, quận đống đa, TP HN

Tin Liên Quan